Detta är EDF

EDF är en leverantörsoberoende och icke-kommersiell förening för företag och organisationer inom energibranschen. EDF består idag av 37 medlemsföretag. Föreningens medlemmar har ca 2 miljoner slutkunder.

Föreningen står för nätverksbyggande, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan energiföretagens medarbetare. Varje år arrangerar vi till exempel den uppskattade vårträffen där medlemsföretagen samlas och talare bjuds in och leverantörer ges möjlighet att medverka.

Föreningens idé är:

”EDF stöttar de svenska energiföretagens utmaningar kring informationshantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk, och aktiviteter där medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets förbättringsarbete.

EDF arbetar regelbundet med ett flertal aktiviteter där medlemsföretagen engageras. EDF bedriver omvärldsbevakning inom energibranschens system, tjänster, lagar och regelverk. Föreningen agerar i dialog med myndigheter och branschorganisationer, till exempel genom remissvar. Vi driver med ”gemensam” kraft frågor gentemot systemleverantörer och föreningen har drivit gemensamma upphandlingar och kravspecifikationer.

Tveka inte att ta kontakt för att uppdatera dig om vilken nytta EDF kan tillföra ditt företag och dina medarbetare.

Medlemsföretag

 • Bergs Tingslags Elektriska AB
 • Bodens Energi AB
 • Boo Energi ek förening
 • Borlänge Energi AB
 • Borås Elhandel AB
 • Borås Energi och Miljö AB
 • Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB
 • Falu Energi & Vatten AB
 • Gävle Energi AB
 • Hedemora Energi AB
 • Härnösands Energi & Miljö AB
 • Höganäs Energi AB
 • Jämtkraft AB
 • Jönköping Energi AB
 • Affärsverken AB Karlskrona
 • Karlshamn Energi AB
 • Kraftringen Energi AB
 • Kristinehamns Energi AB
 • Linde Energi AB
 • Luleå Energi AB
 • Malung-Sälens Elnät AB
 • Mälarenergi AB
 • Nacka Energi AB
 • AB PiteEnergi
 • Sandviken Energi AB
 • Skellefteå Kraft AB
 • Sollentuna Energi & Miljö AB
 • Statkraft Sverige AB
 • Stockholm Exergi AB
 • Sydkraft Hydropower AB
 • Söderhamn Nära AB
 • Tekniska Verken i Linköping AB
 • Umeå Energi AB
 • Varberg Energi AB
 • Västerbergslagens Energi AB
 • Öresundskraft AB
 • Övik Energi AB