Kundinformationssystem - är gräset grönare på andra sidan?


2022-12-07

Webbinariet om Kundinformationssystem genomfördes den 7 december.

Vilka nya aktörer kommer på marknaden för kundinformationssystem i Sverige, och vilka är på väg ut? När är det bäst att byta och till vad?  Andra frågor är vad vi som kund behöver tänka på inför ett systembyte och hur vi tacklar vägvalen. Det är avgörande hur vi bemannar ett projekt och svarar mot leverantörens aktiviteter. Ett byte av system är en möjliggörare för att höja datakvaliteten, och kräver förståelse för datamodellen och affärsreglerna.