Nyheter

Webben uppdateras
Arbete pågår med att uppdatera och förnya hemsidan
Träff för IT-nätverket
IT-nätverket planerar en träff den 16-17 november i Stockholm
EDF Energiarena 26-27 april med tema Säkerhet
Träffen hålls på Elite Hotel Academia i Uppsala