Nyheter

Svar på remiss
EDF skickade den 23 oktober in ett svar på regeringens remiss om Ei:s rapport Ny modell för elmarknaden
Nya medlemmar
Vi hälsar Uddevalla Energi AB och VA Syd välkomna som medlemmar i EDF! Du hittar alla medlemsföretag under "Detta är EDF"