Ansök om att bli medlem i Energidataföreningen
Medlemskap i EDF kostar endast 14 000 kr per år, varav 500 kr är medlemsavgift och 13 500 kr är serviceavgift.