Nyhetsarkiv

2020-06-08

Edf med i SvK:s branschråd Elmarknadshubben

Edf har fått en plats i Svenska Kraftnäts branschråd för Elmarknadshubben och deltog på senaste branschrådsmötet.

Läs mer
2020-04-24

Välkommen till Energiarena 2020!

Vi har gjort en digital version av några av föredragen som vi skulle ha kört på Sigtunahöjden. Det är aktuell information inom både elmarknadshubben och informationssäkerhet.

Läs mer
2020-02-10

Energiarena

Årets Energiarena, som var planerad den 23-24 april, kommer att flyttas till april 2021. Träffen hålls på Sigtunahöjden i Sigtuna. /2020-03-20

Läs mer
2020-02-04

Vilka elföretag överlever imorgon?

Den 30 januari genomförde EDF en välbesökt temadag om varumärken och affärsmodeller med temat "Vilka elföretag överlever i morgon". Talade gjorde bl.a. Haval van Drumpt, VD Tre Sverige, Tommy Ytterström, VD Pro&Pro, och Andreas Björnevik, Elevait Consulting. Temadagen ingår i EDFs projekt Elmarknadshubben.

Läs mer
2020-02-03

Nätverksträffar

Nätverken för Informationssäkerhet och GDPR träffades den 22 respektive 23 januari i Stockholm.

Läs mer
2019-11-21

NäRAs höstträff hölls 19-20 november i Kista

TCG gav inspiration och tips om hur vi kan bli bättre kravställare och fånga ledningens öra. Förutom gemensamma samlingar hade Anläggning och Arkiv & Registratur separata workshops. Träffen samlade 26 deltagare som även fick tid för nätverkande.

Läs mer