Edf med i SvK:s branschråd Elmarknadshubben


2020-06-08

Edf har fått en plats i Svenska Kraftnäts branschråd för Elmarknadshubben och deltog på senaste branschrådsmötet.

Edf är representerad genom Patrik Andersson från Luleå Energi som sitter i styrelsen för Edf. Totalt består rådet av 17st deltagande aktörer från branschen. På dagens agenda gick projektledaren Martin Olin och hans kollegor igenom följande

  • Status projekt Elmarknadshubb och kommande aktiviteter
  • Förslag till avgiftsmodell
  • Nytt regelverk ”Ren energi inom EU” – ev. påverkan för Elmarknadshubben
  • Förändringsledningsplan –grundläggande principer för arbetet gentemot marknaden under driftsättningsfasen

Regeringsuppdraget ligger fortfarande fast men beslut om lagstöd saknas ännu som ska reglera införandet på marknaden och möjliggöra en slutlig tidplan. Infrastrukturdepartementet aviserade en försening av lagstöd redan under hösten 2019. Man behöver en ny hubblag och förändringar i ellagen på plats. På grund av Coronapandemin och arbetet med REN-energi direktivet (Clean Energy Packgage CEP) i svensk lagstiftning tror man på ytterligare förseningar. Kravställning av hubben är i stort sett klar (avräkningen är kvar) och SvK bedömer att det kommer att ta ca 2 år att driftsätta hubben efter en proposition är på plats.

Läs mer om mötet i branschrådet på nätverket Elmarknadshubben på Projectplace.