Möte och studiebesök på Jämtkraft


2019-09-13

EDF:s styrelse genomförde strategidagar 9-10 september i Östersund.

Ett uppskattat studiebesök gjordes på Jämtkrafts kraftvärmeverk. Vi fick en förträfflig genomgång av Lars Zachrisson och Kalle Selander och deltagarna uttryckte sig - ”Nu förstår vi hur det fungerar på riktigt för första gången”

EDF är en leverantörsoberoende förening för företag och organisationer inom energibranschen. EDF består idag av 42 medlemsföretag och är en plattform för nätverksbyggande, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan energiföretagens medarbetare. Nätverk finns inom Anläggningsdokumentation, Arkiv & registratur, Informationssäkerhet, GDPR, Inköp och IT. Ett projekt om Elmarknadshubben pågår.