Träff kring framtida kundservice på en elhandlarcentrisk marknad


2019-09-26

Den 18 september genomfördes en mycket inspirerande dag i EDFs projekt Elmarknadshubben. Omkring 25 deltagare från EDFs medlemsföretag träffades på Norra Latin i Stockholm.

Temat var framtida kundservice och de förändringar och utmaningar som kommer i och med den elhandlarcentriska modellen. I seminariet deltog bl.a. Claes Nilsson från Zavann och Sverker Ericsson från Dalakraft. Båda är också med i Elmarknadsutveckling som arbetar med Elmarknadshandboken. Claes Nilsson lyfte frågan om vad som krävs i framtiden av ett elhandelsföretag, medan Sverker Ericsson berättade om Dalakrafts förändringsresa kring deras kundservice och system. Vidare tog Andreas Björnevik från Elevait Consulting upp frågan hur framtida kundkontakter kan förändras i en elhandlarcentrisk modell.