EDF Energiarena 7-8 maj


2019-05-12

EDF Energiarena och årsmöte genomfördes den 7-8 maj på The Winery Hotel i Solna.

Årets träff hade temat ”Förmåga till förändring – Branschens största utmaningar sedan 1996.”

På programmet fanns många intressanta föredrag, bland annat om Framtida elproduktionsmix, Den digitala revolutionen och Vintergatan.

Vi fick också höra om förändringar i kraven på informationssäkerhet och att många konsumenter är inaktiva på elmarknaden. Uppkopplade industrins framtida behov av Energitjänster var ytterligare ett intressant inslag.

Förutom gemensamma föreläsningar fanns parallella sessioner för Elmarknadshubb, IT, Informationssäkerhet, NäRA, Inköp, Elmarknad och GDPR.

 

I samband med träffen hölls årsmötet, det blev det trettiofjärde årsmötet sedan EDF bildades 1984.

 

Det fanns även tid att träffa kollegor i branschen och nätverka, vilket är en viktig del i dessa träffar. Träffen samlade 120 personer från hela landet.