Info från NäRAs träff


2019-02-05

9-10 oktober

Efter tre NäRA höstmöten i rad på Knaust i Sundsvall bröts traditionerna förra hösten då Kraftringen Energi AB arrangerade det första mötet i Skåne. 
Denna höst var det Tekniska Verken som tagit på sig värdskapet och konferensen hölls i deras egna lokaler på Brogatan i Linköping.

Deltagandet var högt, totalt var 34 personer anmälda (inklusive föreläsare) från sammanlagt 13 energiföretag. Detta nätverk har haft ökat deltagarantal sedan starten 2010.

Programmet för denna träff var gediget. Det innehöll både föredrag, erfarenhetsutbyten, studiebesök och gruppdiskussioner.

NäRA, eller Nätverket för Registratorer, Arkiv och Anläggningsinformation består av två grupper; grupp Registratorer och Arkivarier samt grupp Anläggningsinformation. Vid denna träff hölls stora delar av programmet gemensamt för båda grupperna.

Vi tackar Tekniska Verken för arrangemanget och hoppas träffa så många som möjligt på EDFs stora konferens med gemensamma nätverksträffar till våren, Energiarena den 7-8 maj 2019.


Åsa Wikner, Kraftringen Energi AB