Nätverksträff GDPR


2019-09-26

Anita Stenberg, Personuppgiftsombud på Luleå Energi, deltog på träffen den 24 september i Stockholm. Läs här vad hon tycker om dessa träffar.

”På träffarna behandlas olika teman inom området GDPR, till stor del kopplat till de önskemål vi i gruppen haft på tidigare möten. Det är mycket värdefullt att dessa samverkansträffar anordnas i och med att vi alla i mångt och mycket sitter med samma frågeställningar, inom detta rätt komplexa område. GDPR-mötena är utöver det ett ypperligt tillfälle att samverka och knyta kontakter med kollegor i branschen.”