Träffar för GDPR och Informationssäkerhet


2019-09-30

Engagerade deltagare utbytte erfarenheter, diskuterade och utbildades på träffarna som genomfördes på Waterfront i Stockholm.

Nätverksträff GDPR

Den 24 september träffades nätverket för GDPR. Tyngdpunkten på mötet låg på erfarenhetsutbyte och diskussioner kring arbetssätt, ett moment som efterfrågats inom nätverket. Dagen genomfördes med visningar av praktiska exempel, men också organisatoriska funderingar. Som moderator hade vi tillgång till Jonas Edström en sista gång. Tack Jonas!

Nätverksträff Informationssäkerhet

Den 25 september träffades nätverket för Informationssäkerhet. Temat var ”informationsklassning”. Medlemmarna diskuterade läget hos den egna organisationen och vilka utmaningar som man stött på. Därefter behandlades informationsklassning under ledning av Björn Persson och Conny Larsson, IFI. Aspekter som ”var ska man börja”, ”hur övertygar vi verksamheterna” och skillnaden mellan informationsklass och säkerhetsklass (säkerhetsskyddslagen) togs upp.

Nästa träff för dessa nätverk planeras till januari 2020.