Nätverksträffar


2020-02-03

Nätverken för Informationssäkerhet och GDPR träffades den 22 respektive 23 januari i Stockholm.

Stefan Jansson, Energimyndigheten, föreläste för Informationssäkerhet och Patrik Jonasson, IT-Säkerhetsbolaget för GDPR. Dessutom fanns tid för diskussioner och utbyte av erfarenheter.
Ansvarig för nätverken är Håkan Hagberg, Jämtkraft.