Nytt om Elmarknadshubben - Vad gör EDF?


2020-09-26

Som många säkert redan har hört så har det kommit en del nytt i frågan om elmarknadshubben och den elhandlarcentriska modellen.

Så här skriver regeringen i propositionen: ”Fokus för regeringens arbete är att få en elmarknadshubb för informations- och datautbyte på elmarknaden på plats och att säkerställa en säker driftstagning av hubben inom en snar framtid. Regeringen avser därför att återkomma med en proposition under 2021 med förslag till reglering av elmarknadshubben. När elmarknadshubben är i drift återkommer regeringen när det gäller om och hur reformen med en elhandlarcentrisk modell ska tas vidare.” 

Man skriver att elmarknadshubben kommer men beslut om den elhandlarcentriska modellen är mer oklart och skjuts på till efter att elmarknadshubben är i drift. 

Svenska kraftnät skriver att: ”… projekt Elmarknadshubb pausas till dess att lagstiftningen är beslutad i riksdagen. När detta lagstöd är på plats planeras projektet att återupptas igen.”

Svenska kraftnäts arbete pausas och kommer att återupptas. Tidplaner är dock oklara. 

Vad gör EDF? 

EDF kommer också att pausa på aktiviteterna som är direkt kopplade till elmarknadshubben. Men EDF kommer fortsätta att arbeta med aktuella frågor för medlemsföretagen. Det finns många aktuella frågor kring digitaliseringen. EDF har t.ex. ett seminarium om moderna kontaktcenterlösningar den 29/9. NäRA har en träff den 12/11 under ledning av Skellefteå kraft på temat Anläggningsinformation i världsklass. Nätverket för informationssäkerhet är aktivt och besvarade nyligen en remiss från Energimyndigheten. Det är några exempel. Det finns andra förändringar i närtid, t.ex. Ren energi-paketet från januari 2021, eller frågor om lokal elproduktion, energilagring och laddinfrastruktur. 

EDF kommer fortsätta att arrangera projekt, nätverk, och aktiviteter. Vi återkommer med uppdaterade program och inbjudningar.