Pågående projekt

Beroende på omvärldens utmaningar bedriver EDF olika projekt. För närvarande finns projekt Elmarknadshubben.

 

Projekt Elmarknadshubben

Den 6 februari 2019 startade EDF:s projekt för Elmarknadshubben. Ett 30-tal deltagare kom till Stockholm för en första träff i projektet med tema inventering och validering. Svenska kraftnäts delprojektledare informerade om planerna kring inventering inför höstens planerade valideringsomgångar där samtliga företag kommer att få ladda upp och börja validera sitt strukturdata mot migreringssystemet. Det blev en givande diskussion där det även fanns möjlighet att framföra synpunkter till Svenska kraftnät, som uppskattade dialogen och tog emot allt med stor tacksamhet. Senare under dagen gjordes en föreläsning av Elevait Consulting om datakvalitet. Det finns många kvalitetshöjande arbetsinsatser kring strukturdata att arbeta med och konkreta förslag och exempel presenterades.

Detta erbjuder projektet

Regelbundna träffar, 4-6 gånger per år:
Träffarna kommer att innehålla inbjudna föreläsare men det finns även tid för erfarenhetsutbyte mellan EDF-företagen. T.ex. har Svenska kraftnät lovat att återkomma och delta vid de flesta av våra träffar, men vi planerar även att bjuda in andra externa föreläsare beroende på hubbprojektets utveckling och status.
Exempel, planerade och genomförda träffar våren 2019:

  • 6 februari, projektledarträff, Stockholm, med Svenska kraftnät m fl
  • 10 april, träff med inriktning projekt- och förändringsledning (projektupplägg/aktiviteter, organisering/bemanning, men även mjukare frågor kring ledningsengagemang, kommunikation/information, samverkan etc)
  • 7-8 maj, EDF Energiarena, Solna. Tema migrering, elhandlarcentrisk modell, kreditrisker, inbjudna från Svenska kraftnät, Elevait Consulting, JuraB
  • 24 maj, uppföljning inventering/datakvalitet - online
  • September, träff med inriktning organisation/kundservice - elhandel
  • Oktober, uppföljning inventering/datakvalitet - online
  • November, träff med inriktning affär, varumärke, tjänster
  • December, eventuell ny träff med Svenska kraftnät

 

 

 

 

 

Projektplats

Vi har startat en ny projektyta på ProjectPlace där vi kan lägga ut information och nyheter, samla dokument, ha konversationer om olika ämnen osv.

Projektarbetsgrupper

Vi har möjlighet att starta mindre grupper inom projektet som kan arbeta med delfrågor, t.ex. undersöka något problem, svara på remisser eller svara på planer och dokument som Svenska kraftnät lägger ut.

Webbinarier/virtuella träffar

Vid behov.

För mer information om projektet och anmälan kontakta:

Håkan Sundberg, AdviceU AB, 070-312 64 02 Mail: hakan.sundberg@adviceu.se