Nyheter

Projekt Elmarknadshubben
10 april i Stockholm. Projektträff med inriktning förändrings- och projektledning
Energiarena 7-8 maj 2019 i Solna
Tema: Förmåga till förändring - Branschens största utmaningar sedan 1996

Program och mer info finns på
http://www.trippus.net/Energiarena2019
Anmälan senast 12 mars

Elmarknadshubben
6 februari 2019 Projektledarträff med inriktning inventering och validering. Klicka på rubriken och läs mer om träffen

Den 6 februari startade EDF:s projekt för elmarknadshubben. Ett 30-tal deltagare kom till Stockholm för en första träff i projektet med tema inventering och validering. Svenska kraftnäts delprojektledare informerade om planerna kring inventering inför höstens planerade valideringsomgångar där samtliga företag kommer att få ladda upp och börja validera sitt strukturdata mot migreringssystemet. Det blev en givande diskussion där det även fanns möjlighet att framföra synpunkter till Svenska kraftnät som uppskattade dialogen och tog emot allt med stor tacksamhet. Senare under dagen gjordes en föreläsning av Elevait Consulting om datakvalitet. Det finns många kvalitetshöjande arbetsinsatser kring strukturdata att arbeta med och konkreta förslag och exempel presenterades.

Nätverksträff GDPR
21 februari i Stockholm. Plats: Central Hotel

Tyvärr fick vi med kort varsel ställa in det inplanerade GDPR-mötet den 11 december 2018.
Nytt datum för mötet är den 21 februari.