Nyheter

Energiarena 7-8 maj 2019 i Solna
Tema: Förmåga till förändring - Branschens största utmaningar sedan 1996 Program och mer info finns på http://www.trippus.net/Energiarena2019 Anmälan senast 12 mars
Elmarknadshubben
6 februari 2019 Projektledarträff med inriktning inventering och validering. Klicka på rubriken och läs mer om träffen

Den 6 februari startade EDF:s projekt för elmarknadshubben. Ett 30-tal deltagare kom till Stockholm för en första träff i projektet med tema inventering och validering. Svenska kraftnäts delprojektledare informerade om planerna kring inventering inför höstens planerade valideringsomgångar där samtliga företag kommer att få ladda upp och börja validera sitt strukturdata mot migreringssystemet. Det blev en givande diskussion där det även fanns möjlighet att framföra synpunkter till Svenska kraftnät som uppskattade dialogen och tog emot allt med stor tacksamhet. Senare under dagen gjordes en föreläsning av Elevait Consulting om datakvalitet. Det finns många kvalitetshöjande arbetsinsatser kring strukturdata att arbeta med och konkreta förslag och exempel presenterades.

Nätverksträff GDPR
21 februari i Stockholm. Plats: Central Hotel

Tyvärr fick vi med kort varsel ställa in det inplanerade GDPR-mötet den 11 december 2018.
Nytt datum för mötet är den 21 februari.

Info från NäRAs träff 9-10 oktober

Efter tre NäRA höstmöten i rad på Knaust i Sundsvall bröts traditionerna förra hösten då Kraftringen Energi AB arrangerade det första mötet i Skåne.
Denna höst var det Tekniska Verken som tagit på sig värdskapet och konferensen hölls i deras egna lokaler på Brogatan i Linköping.

Deltagandet var högt, totalt var 34 personer anmälda (inklusive föreläsare) från sammanlagt 13 energiföretag. Detta nätverk har haft ökat deltagarantal sedan starten 2010.

Programmet för denna träff var gediget. Det innehöll både föredrag, erfarenhetsutbyten, studiebesök och gruppdiskussioner.

NäRA, eller Nätverket för Registratorer, Arkiv och Anläggningsinformation består av två grupper; grupp Registratorer och Arkivarier samt grupp Anläggningsinformation. Vid denna träff hölls stora delar av programmet gemensamt för båda grupperna.

Vi tackar Tekniska Verken för arrangemanget och hoppas träffa så många som möjligt på EDFs stora konferens med gemensamma nätverksträffar till våren, Energiarena den 7-8 maj 2019.


Åsa Wikner, Kraftringen Energi AB