Nätverk

EDF arbetar med ett flertal aktiva nätverk. Det finns möjlighet att delta på våra nätverksträffar för att samverka och utbyta erfarenheter till självkostnadspris.

Nätverket Registratorer, Arkiv och Anläggningsdokumentation (NäRA)

Vid våra vår- och höstträffar möter du branschkollegor, med liknande problem eller lösningar. Däremellan möts vi på nätverkets projektplats till nytta i det dagliga arbetet.

Registratorer och Arkivarier diskuterar:

 • Dokumenthantering, allmänna handlingar, omvärldsbevakning inom system, tjänster, lagar och regelverk.
 • Långsiktig informationsförsörjning och arbete inom arkiv- och dokumenthantering.
 • Bevarande, förvaltning och tillgängliggörande av arkivinformation samt därmed angränsande områden.
 • Nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan användare och energiföretag.

Anläggningsdokumentation diskuterar:

 • Kravställning, stöd och uppföljning. Från upphandling till slutfört projekt
 • Standarder för beteckning av anläggningsdelar, dokumenttyper och terminologi.
 • IT-stöd och rutiner för dokumentlagring, sökning samt versionshantering.
 • Utveckling av rollen som dokumentationsingenjör genom erfarenhetsutbyte och utbildningstips.

Vi saknar just nu en ansvarig för nätverket. Hör av dig om du är intresserad!
Kontakt: Anne-Marie Ershammar, 070-517 25 73  Mail: anne-marie.ershammar@edf.nu 

Nätverket Informationssäkerhet

Inom nätverket för Informationssäkerhet diskuterar vi frågor som rör GDPR och andra EU-förordningar som berör personinformation, informationssäkerhet för aktörer med samhällsviktiga tjänster och säkerhetsskydd.

Nätverket försöker löpande träffas 2-3 gånger per år för att ha föreläsningar kring aktuella frågor men också för att diskutera vardagens utmaningar och försöka hitta gemensamma lösningar eller formuleringar att utgå från i respektive organisation.

Kontakt: Håkan Hagberg, Jämtkraft AB, Mail: hakan.hagberg@jamtkraft.se 

 

Nätverket Inköp

Inköpsnätverket syftar till att:

 • Ta del av andras erfarenheter inom upphandlingar/inköp och dela med dig av dina egna.
 • Skapa nya och bredda kontakter inom området inköp och upphandling.
 • Samarbeta inom områden där det är möjligt och genomföra kostnadseffektiva upphandlingar gemensamt.
 • Bevaka och tillämpa nya regelförändringar inom LOU och LUF.

Kontakt: Ola Wilhelmsson, Varberg Energi AB, 0340-62 88 53, Mail: ola.wilhelmsson@varbergenergi.se

Nätverket IT

I IT-nätverket kan du skapa nya kontakter och ”bolla” problemställningar i vardagen. Nätverket är leverantörsoberoende. I nätverket kan du:

 • Ta del av andras erfarenheter inom IT och dela med dig av dina egna.
 • Få nya kontakter inom IT & Energi.
 • Samarbeta inom områden där det är möjligt.

Kontakt: Joachim Spejare, Jämtkraft AB, 063-14 93 59, Mail: joachim.spejare@jamtkraft.se

Nätverket GDPR

Kontakt: Håkan Hagberg, Jämtkraft AB, Mail: hakan.hagberg@jamtkraft.se 

Nätverket Frikraft

Kontakt: Helene Söderlind, Fyrfasen Energi AB, Mail: helene.soderlind@fyrfasen.se