Detta är EDF

EDF är en leverantörsoberoende och icke-kommersiell förening för företag och organisationer inom energibranschen. EDF består idag av 42 medlemsföretag. Föreningens medlemmar har ca 2 miljoner slutkunder.

Föreningen står för nätverksbyggande, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan energiföretagens medarbetare. Varje år arrangerar vi till exempel den uppskattade vårträffen där medlemsföretagen samlas och talare bjuds in och leverantörer ges möjlighet att medverka.

Föreningens idé är:

”EDF arbetar med de svenska energiföretagens utmaningar kring informationshantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk, och aktiviteter där medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets förbättringsarbete."

EDF arbetar regelbundet med ett flertal aktiviteter där medlemsföretagen engageras. EDF bedriver omvärldsbevakning inom energibranschens system, tjänster, lagar och regelverk. Föreningen agerar i dialog med myndigheter och branschorganisationer, till exempel genom remissvar. Vi driver med ”gemensam” kraft frågor gentemot systemleverantörer och föreningen har drivit gemensamma upphandlingar och kravspecifikationer.

Tveka inte att ta kontakt för att uppdatera dig om vilken nytta EDF kan tillföra ditt företag och dina medarbetare.