Pågående projekt

Beroende på omvärldens utmaningar bedriver EDF olika projekt. För närvarande finns projekt inom EU:s nya dataskyddsförordning och Nordiska slutkundsmarknad.

Projekt: EU:s nya Dataskyddsförordning 2018 (GDPR)

EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR införs 25 maj 2018 och innebär en utökning och skärpning av den tidigare personuppgiftslagen. Det kommer bl.a. att utses en tillsynsmyndighet som har rätten att utfärda betydande avgifter till de företag som inte lever upp till förordningen.

Energidataföreningen har utvecklat ett samarbete med Draftit AB. Draftit hjälper chefer och specialister genom smarta webbverktyg inom juridik. Inom området dataskydd har Draftit produkter för säker och korrekt hantering av personuppgifter:

 • Nulägesanalys (Draftit Evaluation): Enkätverktyg med aktivitetsplan
 • Kompetensverktyg (Draftit Dataskydd): Webbaserad kunskapsbank med guider och verktyg
 • Registerförteckning (Draftit Förteckning): Verktyg för att göra en registerförteckning

Energidataföreningen erbjuder dessutom:

 • Utbildningar: För dataskyddsombud, projektledare och för övrig personal
 • Erfarenhetsutbyten/träffar: För dataskyddsombud och projektledare som har pågående projekt.
 • Referensgrupp: För de företag som kommit långt i processen och kan bidra i projektet.
 • Projektplats: För omvärldsbevakning, nyheter och delning av dokument.

Kontakt: Håkan Sundberg, AdviceU AB, 070-312 64 02 Mail: hakan.sundberg@adviceu.se

Projekt: Nordisk slutkundsmarknad (NSM)

Sedan 2014 driver EDF ett kompetensprojekt med inriktning på de förändringar som kommer i och med Nordisk slutkundsmarknad. Enligt den tidplan som gäller nu så kommer att fr.o.m. 2020 at införas:

 • En elhandlarcentrisk modell där elhandlaren ansvarar för flyttar, leverantörsbyten, gemensam fakturering m.m.
 • En centraliserad informationsmodell där en nationell tjänstehubb kommer att byggas för att förenkla datautbyte mellan parterna på elmarknaden.

Syftet med projektet är att driva ett gemensamt och leverantörsoberoende projekt för att:

 • Tydliggöra viktiga frågeställningar för företagens framtid.
 • Öka kompetensen.
 • Ge vägledning i kravställandet för befintliga och framtida system.

Kontakt: Håkan Sundberg, AdviceU AB, 070-312 64 02 Mail: hakan.sundberg@adviceu.se