EDF arbetar med de svenska energiföretagens utmaningar kring informationshantering. EDF erbjuder en arena i form av projekt, nätverk, och aktiviteter där medlemsföretagens samlade kompetenser bidrar till det enskilda företagets förbättringsarbete.

Senaste nyheter

2019-10-11

Nätverksträffar

IT-nätverket och NäRA har möten i november. Läs mer nedan.

Läs mer
2019-09-30

Träffar för GDPR och Informationssäkerhet

Engagerade deltagare utbytte erfarenheter, diskuterade och utbildades på träffarna som genomfördes på Waterfront i Stockholm.

Läs mer
2019-09-26

Träff kring framtida kundservice på en elhandlarcentrisk marknad

Den 18 september genomfördes en mycket inspirerande dag i EDFs projekt Elmarknadshubben. Omkring 25 deltagare från EDFs medlemsföretag träffades på Norra Latin i Stockholm.

Läs mer
2019-09-26

Nätverksträff GDPR

Anita Stenberg, Personuppgiftsombud på Luleå Energi, deltog på träffen den 24 september i Stockholm. Läs här vad hon tycker om dessa träffar.

Läs mer
2019-09-13

Möte och studiebesök på Jämtkraft

EDF:s styrelse genomförde strategidagar 9-10 september i Östersund.

Läs mer
2019-05-12

EDF Energiarena 7-8 maj

EDF Energiarena och årsmöte genomfördes den 7-8 maj på The Winery Hotel i Solna.

Läs mer