April
2020-04-23-24 Energiarena på Sigtunahöjden i Sigtuna
                       Tema: Energimarknad på kundens villkor och ökade krav
                      
på säkerhet i branschen
                      
Inbjudan kommer i februari 

Januari
2020-01-30 Elmarknadshubben - Vilka elföretag överlever imorgon?
                  Stockholm

2020-01-23 GDPR, nätverksträff, Stockholm

2020-01-22 Informationssäkerhet, nätverksträff, Stockholm

Genomförda möten hösten 2019

December
2019-12-17 Elmarknadshubben, on-linemöte (repetition)

2019-12-11 Elmarknadshubben, on-linemöte

November
2019-11-19-20 NäRAs höstträff i Kista

2019-11-14-15 IT-träff i Stockholm

September

2019-09-25 Informationssäkerhet nätverksträff i Stockholm

2019-09-24 GDPR nätverksträff i Stockholm

2019-09-18 Elmarknadshubben.
                  Träff med tema Kundservice/Elhandlarcentrisk modell
                  Stockholm