Ansök om att bli medlem i Energidataföreningen

Ansökan om att bli medlem i EDF görs genom att ni fyller i och mailar in följande dokument till anne-marie.ershammar@edf.nu

Ansökan Medlemskap EDF

Stadgar EDF

Medlemskap i EDF kostar endast 14 500 kr per år, varav 500 kr är medlemsavgift och 14 000 kr är serviceavgift.