Fördelar med medlemskap i Energidataföreningen

EDF är en leverantörsoberoende och icke-kommersiell förening för företag och organisationer inom energibranschen. Genom ett medlemskap i EDF så får ditt företag:

  • Kostnadsfri tillgång till 6-8 onlineseminarier per år inriktade på aktuella frågor. Ingen begränsning i antalet deltagare.
  • Möjlighet att delta på fysiska nätverksträffar till självkostnadspris för att samverka och utbyta erfarenheter.
  • Möjlighet att aktivt samverka i kostnadseffektiva projekt som kan mobiliseras med kort varsel, t.ex. inför större förändringar i regelverk och omvärldskrav.
  • Deltagande på Energiarena, en stor mötesplats i föreningen som genomförs årligen till självkostnad.
  • Delta och påverka genom remissvar till myndigheter.

 

 

Ansök om att bli medlem i Energidataföreningen

Ansökan om att bli medlem i EDF görs genom att ni fyller i och mailar in följande dokument till anne-marie.ershammar@edf.nu

Ansökan Medlemskap EDF

Stadgar EDF

Årsavgiften för 2024 är 16 500 kr, varav 500 kr är medlemsavgift och 16 000 kr är serviceavgift. Kostnadsfria webbinarier ingår i årsavgiften.