2024

2024-05-28 Kapacitetsmekanismer - vilket problem löser det? online
Inbjudan till seminariet

2024-04-23-24 Energiarena och årsmöte på Aronsborg, Bålsta
I samband med träffen firar vi att EDF fyller 40 år!
Inbjudan till Energiarena

2024-04-22 Träff för IT-nätverket hos Microsoft, Stockholm

2024-02-15 Kundservice i energiföretaget - mer komplext och högre krav, online
Inbjudan till seminariet

2024-02-05 Färdplanen - Vägen till NIS2, online
Inbjudan till seminariet

2023

2023-12-06 Leverantörskedjan nästa kritiska utmaning i cyber- och informationssäkerhet, online
Inbjudan till seminariet

2023-11-08  EDF svarade på en remiss från MSB om förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster. 

2023-11-28  Träff i IT-nätverket på Nacka Energi

2023-11-30 "Läget i kontrollrummet" - vintern, våren och fram till 2027, online
Inbjudan till seminariet

2023-09-27 Läge för fokus på informationshantering, online
Inbjudan till seminariet

2023-09-12 Renodling av elnätsverksamhet, online
Inbjudan till seminariet

2023-05-31 Vägen till integrerade lednings- och processbaserade systemstöd för informationssäkerhet, online

2023-04-26-27 Energiarena och årsmöte på Sigtunahöjden
2023-04-25  IT-nätverket träffas hos Microsoft i Stockholm

2023-02-22 Senaste nytt om elektrifiering och konsekvenser av de höga elpriserna, online

2022

2022-12-07 Kundinformationssystem - är gräset grönare på andra sidan? online

2022-11-22 Framåtblick på energisystemet - utmaningar och möjligheter, online

2022-10-04 Informationsförvaltningen - den avgörande komponenten i informationssäkerhetsarbetet, online

2022-09-01 Säkerhetshot och riskhantering - ledningens ansvar, online

2022-04-26-27 Energiarena och årsmöte på Sigtunahöjden

2022-04-25 IT-nätverket träffas hos Microsoft i Stockholm

2022-03-30 Nytt inom flexmarknader och effektstyrning, online

2022-03-16 Standardisering för anläggningsinformation, online

2022-02-01 Nya upphandlingsregler den 1 februari 2022, online

2022-01-26 En utblick på batterier, laddning och laddinfrastruktur, online

2021

2021-12-14 Energibolagens strategi angående amerikanska molntjänster, online

2021-10-20 Elsystemets utmaningar och praktiska lösningar, online

2021-09-21 Ökad automatisering i framtida kunddialoger, online

2021-06-03 Framåtblick på datahantering i energiföretaget, online

2021-04-22 Energiarena och årsmöte online

2021-02-10 Öka kunskapen om flexibilitetsmarknaden
                   online seminarium

2020

2020-12-15 EDF årsmöte online

2020-12-09 Hårdare krav för elhandels- och elnätsföretag
                  online-seminarium

2020-11-26 Informationssäkerhet, nätverksträff online

2020-11-25 Dataskyddsförordningen (GDPR), nätverksträff online

2020-11-12 NäRA webbmöte. Skellefteå Kraft är värd för mötet.
                  Anläggning: Anläggningsinformation i världsklass!
                  Verksamhetsinformation:
                  Processutveckling – Inte bara processer

2020-09-29 Elmarknadshubben - Moderna kontaktcenterlösningar
                   Webbmöte

2020-08-26 Elmarknadshubben - Segmentering och datadriven
                  marknadsföring         Webbmöte


Energiarena, som var planerad till 23-24 april på Sigtunahöjden i Sigtuna, flyttas till april 2021              
2020-01-30 Elmarknadshubben - Vilka elföretag överlever imorgon?
                  Stockholm

2020-01-23 GDPR, nätverksträff, Stockholm

2020-01-22 Informationssäkerhet, nätverksträff, Stockholm

2019
2019-12-17 Elmarknadshubben, on-linemöte (repetition)

2019-12-11 Elmarknadshubben, on-linemöte

2019-11-19-20 NäRAs höstträff i Kista

2019-11-14-15 IT-träff i Stockholm

2019-09-25 Informationssäkerhet nätverksträff i Stockholm

2019-09-24 GDPR nätverksträff i Stockholm

2019-09-18 Elmarknadshubben.
                  Träff med tema Kundservice/Elhandlarcentrisk modell
                  Stockholm