Nätverk

EDF arbetar med ett flertal aktiva nätverk. Det finns möjlighet att delta på våra nätverksträffar för att samverka och utbyta erfarenheter till självkostnadspris.

Nätverket Registratorer, Arkiv och Anläggningsdokumentation (NäRA)

Registratorer och Arkivarier diskuterar:

 • Dokumenthantering, allmänna handlingar, omvärldsbevakning inom system, tjänster, lagar och regelverk.
 • Långsiktig informationsförsörjning och arbete inom arkiv- och dokumenthantering.
 • Bevarande, förvaltning och tillgängliggörande av arkivinformation samt därmed angränsande områden.
 • Nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte mellan användare och energiföretag.

Anläggningsdokumentation diskuterar:

 • Kravställning, stöd och uppföljning. Från upphandling till slutfört projekt
 • Standarder för beteckning av anläggningsdelar, dokumenttyper och terminologi.
 • IT-stöd och rutiner för dokumentlagring, sökning samt versionshantering.
 • Utveckling av rollen som dokumentationsingenjör genom erfarenhetsutbyte och utbildningstips.

Vi saknar just nu en ansvarig för nätverket. Hör av dig om du är intresserad!
Kontakt: Anne-Marie Ershammar, 070-517 25 73 Mail: anne-marie.ershammar@edf.nu

Nätverket Frikraft

Vi saknar just nu en ansvarig för nätverket. Hör av dig om du är intresserad!

Nätverket Inköp

Inköpsnätverket syftar till att:

 • Ta del av andras erfarenheter inom upphandlingar/inköp och dela med dig av dina egna.
 • Skapa nya och bredda kontakter inom området inköp och upphandling.
 • Samarbeta inom områden där det är möjligt och genomföra kostnadseffektiva upphandlingar gemensamt.
 • Bevaka och tillämpa nya regelförändringar inom LOU och LUF.

Kontakt: Ola Wilhelmsson, Varberg Energi AB, 0340-62 88 53, Mail: ola.wilhelmsson@varbergenergi.se

Nätverket IT

I IT-nätverket kan du skapa nya kontakter och ”bolla” problemställningar i vardagen. Nätverket är leverantörsoberoende. I nätverket kan du:

 • Ta del av andras erfarenheter inom IT och dela med dig av dina egna.
 • Få nya kontakter inom IT & Energi.
 • Samarbeta inom områden där det är möjligt.

Kontakta anne-marie.ershammar@edf.nu om du vill komma i kontakt med medlemmarna i nätverket. 

Nätverket GDPR och Informationssäkerhet

Kontakt: Mikael Rosenqvist, Luleå Energi AB,
Mail: mikael.rosenqvist@luleaenergi.se