Energiarena 2023 på Sigtunahöjden


2023-05-15

Den 26-27 april genomfördes Energiarena på Sigtunahöjden med tema Den nya energisituationen - Kunderna, kraven och hoten.

På programmet stod bland annat:

- Elmarknaden - en analys efter vintern, återkoppling och reflektion

- Kundservice förmåga att hantera den nya marknadssituationen

- Det nya säkerhetsläget och hotbilden

- En uppdatering av regelverk och lagförändringar

- Framtida möjligheter för lagring och laddning