Framåtblick på energisystemet


2022-11-26

Den 22 november genomfördes webbinariet Framåtblick på energisystemet - utmaningar och möjligheter

Omvärldshändelser medför att Europas självförsörjning måste säkerställas. Framtidens behov av energi ökar och ställer nya krav på våra energisystem. Omställningen innebär förändringar av infrastruktur, produktionskapacitet och lagring. Seminariet belyste Sveriges behov av mer uthålliga och diversifierade energisystem.