Informationsförvaltningen - den avgörande komponenten i informationssäkerhetsarbetet


2022-10-05

Den 4 oktober genomfördes ett online-seminarium om Informationsförvaltningen.

Kan säkerhetskraven vara ett hinder för att tillgängliggöra information och bromsar de ett effektivt arbete och införandet av nya digitala lösningar? Hur balansera kravet på tillgänglighet på information mot säkerhetskraven för att förhindra risker? Seminariet tog upp informationsförvaltningens roll och betydelsen att ha bra informationsmodeller för att bedriva IT-, säkerhets- och verksamhetsutveckling. Informationsförvaltningen är en möjliggörare för utveckling av nya tjänster och för digitaliseringen.