Träff för IT-nätverket


2023-12-07

Den 28 november samlades IT-nätverket på Nacka Energi.

På agendan för träffen fanns föreläsningar om ChatGPT och Incidenthantering. Deltagarna hade även tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte.