Träff för IT-nätverket


2023-05-15

Den 25 april genomfördes en välbesökt träff för IT-nätverket hos Microsoft i Stockholm.

Representanter från Truesec och Microsoft medverkade med aktuell information om omvärldsläget, aktuella hot, verktygslåda för säkerhet med mera. Det fanns även tid för diskussioner inom nätverket.