Kapacitetsmekanismer - vilket problem löser det?


2024-04-28

Välkomna till webbinarium om kapacitetsmekanismer den 28 maj!

Sweco har på uppdrag av Energimarknadsinspektionen producerat en rapport om Marknadsomfattande kapacitetsmekanismer där man genomfört en analys av konsekvenserna för marknadens funktion av ett sådant införande. I studien ingår praktiska erfarenheter från länder som har introducerat tillförlitlighetsoptioner och/eller marginalkontrakt, så kallade CfD:er. Här belyses frågeställningar som anledningar till införandet av en marknadsomfattande kapacitetsmekanism.

Inbjudan till seminariet