Läget i kontrollrummet - vintern, våren och fram till 2027


2023-09-25

Välkommen till webbinarium den 30 november

Vi har glädjen att få Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, som gäst på ett av våra seminarier i EDF. Pontus kommer att ge en utblick på effektbalansen inför vintern, våren och även ge en kort utblick fram till 2027. Enligt kraftbalansrapporten försämras effektbalansen tydligt de fyra kommande vintrarna. Det finns en ökad risk för effektbrist. Det beror på att elbehovet ökar, framför allt från industrin. Svenska kraftnät ser ett behov av kompletterande åtgärder, som kapacitetsmekanismer eller ökad förbrukarflexibilitet, för att effektbalansen i Sverige ska kunna upprätthållas. Det är dock en risk att utbyggnad av både användarflexibilitet och planerbar elproduktion blir liten i jämförelse med behovet.

Inbjudan till seminariet