Leverantörskedjan nästa kritiska utmaning i cyber- och informationssäkerhet


2023-10-28

Välkommen till webbinarium den 6 december

Hur klarar vi informationssäkerhet och compliance till alla regelverk även i leverantörskedjan? Detta ställer NIS2 som kommer hösten 2024 nya krav på. Vi som beställare behöver bedöma risker, kontrollera och följa upp alla leverantörer och underleverantörer. Det här seminariet tar upp omfattningen av kraven, vilken juridik och regelverk som kan komma, samt exempel på hur man systematiskt kan jobba med tänkbara praktiska lösningar.

Inbjudan till seminariet