Nya upphandlingsregler den 1 februari 2022


2022-02-01

Den 1 februari genomförde EDF ett webbinarium om nya upphandlingsregler.

Den första februari börjar nya regler gälla i LOU, LUF och LUFS. Ett helt nytt kapitel för direktupphandlingar införs som innebär att fler direktupphandlingar kommer att kunna genomföras och till högre belopp. För upphandlingar av vissa tjänster kommer upphandlande enheter i LUF att kunna direktupphandla till belopp som överstiger 10 MSEK.  

Upphandlingar som understiger EU:s tröskelvärden regleras idag i 19 kap LOU/ LUF samt i 15 kap LUFS. Dessa kapitel görs om i grunden och det införs regler som medför att en upphandlande myndighet får i stort sett full frihet att utforma upphandlingen som den själv önskar. Även andra regler införs som innebär förenklingar för upphandlande myndigheter/enheter.