Nytt inom flexmarknader och effektstyrning


2022-04-02

EDF genomförde den 30 mars ett online-seminarium om regelverket för aggregering och hur flexibilitetstjänster utvecklas i praktiken.

Behovet och intresset för flexibilitetsmarknaden ökar kraftigt och flera olika flexibilitetstjänster håller på att växa fram.