Renodling elnätsverksamhet


2023-06-22

Välkommen till webbinarium 12 september hos Energidataföreningen.

Den 1 juli 2022 infördes en ändring i ellagen som innebär att nätverksamheten måste renodlas från annan verksamhet. Lagen kommer att börja tillämpas den 1 januari 2024. Lagändringen medför ett flertal juridiska frågeställningar. Det är därför viktigt att känna till vilka effekter som kan uppstå om avknoppning av verksamheter inte struktureras på bästa sätt, t.ex. möjligheten att använda undantaget intern upphandling för anskaffningar mellan exempelvis bolag inom en koncern. 

På webbinariet går vi igenom vilka förutsättningar som gäller för s.k. intern upphandling, såväl för vertikala (moderbolag – dotterbolag) som horisontella (systerbolag – systerbolag) anskaffningar och vi kommer att titta på olika exempel hur omstrukturering kan göras.
 
Seminariet riktar sig till medlemsföretag i EDF och är kostnadsfritt för medlemsföretag. Vill ditt företag bli medlem i EDF – läs mer under fliken Bli Medlem.  

Inbjudan till seminariet