Säkerhetshot och riskhantering - ledningens ansvar


2022-09-12

Den 1 september genomförde EDF ett online-seminarium om Säkerhetshot och riskhantering - ledningens ansvar

I seminariet belystes hotbilden mot vår bransch, hur vi tar oss från hotbild till riskkatalog, samt en diskussion om hur vi tar oss till medvetna beslut inom företaget. Det blev både verktyg, information och diskussion om synen på säkerhetsarbetet.