Systemstöd för informationssäkerhet


2023-05-31

Den 31 maj genomfördes webbinariet Vägen till integrerade lednings- och processbaserade systemstöd för informationssäkerhet.

Klarar vi ett systematiskt säkerhetsarbete utan sammanhållet systemstöd för informationssäkerhet? Seminariet tog upp förutsättningarna för att integrera processer, information och systemstöd så att alla medarbetare kan hantera information på ett säkert sätt i sin vardag. Syftet är att få en mer självgående verksamhet med säkerhetsinformation tillgänglig på alla nivåer så att incidenter, risker, ändringar, upphandlingar m.m. hanteras med systematik. I seminariet presenterades bl.a. arbetet från Region Gävleborg som har en helhetslösning för hela organisationen.