Träff för IT-nätverket


2022-05-04

För första gången på länge kunde IT-nätverket träffas fysiskt. Träffen hölls den 25 april hos Microsoft i Stockholm.

Representanter från Truesec och Microsoft deltog med aktuell information. Det fanns även tid till egna diskussioner och erfarenhetsutbyte.