Energibolagens strategi angående amerikanska molntjänster


2021-12-15

EDF genomförde den 14 december webbinariet Energibolagens strategi angående amerikanska molntjänster.

Skatteverket m.fl. myndigheter släpper nu en rapport om digitala samarbetsverktyg. Flera myndigheter går ifrån plattformar som molntjänsten Teams. Det ställer frågor om hantering av information och säkerhet - hur ser framtiden och strategin ut för molntjänster och hur ska man agera som energiföretag?